AHLAN WA SAHLAN

AHLAN WA SAHLAN
http://wadahislamSMKB.blogspot,com

Saturday, April 17, 2010

Bab 1 : Layanan Baik Kepada Orang Bukan Islam

Nota ..........

INTISARI AYAT :

 • Orang yang beriman wajib memberi perlindungan kepada orang bukan Islam.
 • Tujuannya – menerangkan ajaran Islam kepada mereka.
 • Selesai perlindungan, orang itu hendaklah dihantar ke tempat yang aman.
KEPENTINGAN MEMBERI LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM

 • Mewujudkan keharmonian dalam kehidupan.
 • Menunjukkan contoh teladan yang baik dan berusaha menyampaikan Islam dengan cara yang sesuai.
 • Bergaul dengan cara yang baik dan tidak bertindak kasar dengan mereka.
 • Menjaga hubungan baik dengan mereka.
 • Menganjurkan sesi perbincangan dengan orang bukan Islam tentang Islam.
KESAN PEPERANGAN
 • Kehilangan nyawa & kemusnahan harta.
 • Kemajuan terbantut & prasarana pendidikan tidak dapat disediakan.
 • Ekonomi Negara akan hancur & perlu masa yang lama untuk memulihkannya kembali.
KESAN KEDAMAIAN
 • Rakyat hidup selesa.
 • Tumpuan dapat diberikan kepada pembangunan negara.
 • Ekonomi kukuh & prasarana pendidikan berjalan lancar.
 • Memudahkan perkembangan dakwah Islamiah.

PENGAJARAN AYAT

 • Kita wajib mengekalkan keamanan yang sedang dinikmati sekarang.
 • Umat Islam wajib menunjukkan teladan yang baik kepada orang bukan Islam.

HUKUM BACAAN BAGI :

 • Basmalah Sunat setiap awal Surah kecuali Surah Taubah
 • Istia’zah Sunat Muakkad setiap kali hendak memulakan bacaan al-Quran.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails